Pracownia Psychoterapii i Rozwoju

Przemysław Traczyński

Służę specjalistyczną pomocą psychologiczną
i psychoterapeutyczną.

 • Umysł

 • Osobowość

 • Afekt

 • Stres i lęk

 • Kryzys

 • Rozwój

O mnie

Jestem absolwentem Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Ukończyłem czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzoną przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne (znajdujących się pod bezpośrednią opieką merytoryczną Dr. Piotra Drozdowskiego i szczycących się w latach świetności unikalnym, na skalę światową, podejściem do psychoterapii psychodynamicznej), uzyskując Dyplom Psychoterapeuty Psychodynamicznego. Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Jestem członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Pracownia

Dlaczego z wielu dostępnych na rynku miejsc warto wybrać Pracownię Przymierze?

Przymierze

Trzy nurty Przymierza...


Nie stajemy się oświeceni
wyobrażając sobie światło,
lecz czyniąc ciemność świadomą.

Carl Gustav Jung

Psychoterapia

Jako psychoterapeuta pracuję w nurcie psychodynamicznym, specyficznie w ujęciu uściślonym i opracowanym przez Dr. Piotra Drozdowskiego oraz środowisko psychoterapeutyczne, które w dobie współczesnych, niekoniecznie słusznych i korzystnych przemian nie uległo paradygmatycznemu sprzeniewierzeniu, pozostając zrzeszone wokół myśli oraz systemu wartości wybitnego krakowskiego psychiatry i psychoterapeuty, a skądinąd również filozofa. To, co byłoby najbardziej charakterystyczne dla wymienionego stanowiska, to przyjęcie trzech określonych zewnętrznych założeń, definiujących sposób myślenia oraz metodę pracy:
pierwsze to przyjęcie nieświadomości, a właściwie refleksji nad człowiekiem z uwzględnieniem nieświadomości – w końcu czy znamy wiele osób, które dobrowolnie i świadomie cierpią z powodu problemów emocjonalnych i zaburzeń psychicznych, gdyż sami je wybrali, zrezygnowawszy ze zdrowia, jakkolwiek nie definiowanego?; drugie to przyjęcie reguły rozdzielności sądów poznawczych od sądów powinnościowych, co jest konsekwencją uznania założeń nominalizmu, iż ze zdań opisowych nie wynikają zdania normatywne, a także przyjęcia sofizmatu naturalistycznego, zakładającego, iż z tego, że coś jest, nie wynika, że być musi, w tym znaczeniu, że ani że być powinno, ani też jakie powinno być – to wynika z czegoś zupełnie już innego – a co w niezwykle istotny sposób rzutuje na rozumienie i uprawianie psychoterapii;

Psychoterapia

Jako psychoterapeuta pracuję w nurcie psychodynamicznym, specyficznie w ujęciu uściślonym i opracowanym przez Dr. Piotra Drozdowskiego oraz środowisko psychoterapeutyczne, które w dobie współczesnych, niekoniecznie słusznych i korzystnych przemian nie uległo paradygmatycznemu sprzeniewierzeniu, pozostając zrzeszone wokół myśli oraz systemu wartości wybitnego krakowskiego psychiatry i psychoterapeuty, a skądinąd również filozofa. To, co byłoby najbardziej charakterystyczne dla wymienionego stanowiska, to

Jak umówić wizytę?
 • 1.

  Umów wizytę używając kalendarza on-line. Znajdziesz tam szybko wszystkie dostępne terminy.

 • 2.

  Umów wizytę telefonicznie. Wybierz poniższy numer lub kliknij przycisk, jeśli korzystasz ze smartfona.

 • 3.

  Płatność gotówką lub przelewem na telefon. Za sesje online obowiązuje przedpłata przelewem.

Przede wszystkim nie okłamuj siebie. Kto sam przed sobą kłamie
i własnego kłamstwa słucha, prawdy żadnej już nie widzi ani w sobie,
ani dookoła siebie, a przeto szacunek traci dla siebie i dla innych.
Zasię nie szanując nikogo, kochać przestaje.

Fiodor Dostojewski

Zapraszam do kontaktu osoby zmagające się z następującymi:
 • Depresja
 • Lęki
 • Myśli samobójcze
 • Autoagresja
 • Kryzys emocjonalny
 • Zaburzenia osobowości
 • Stres
 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia nastroju
 • Zaburzenia afektywne
 • Zaburzenia nerwicowe
 • Niskie poczucie właśnej wartości
 • Niska samoocena
 • Trudności interpersonalne
 • Zaburzenia jedzenia
 • Zaburzenia odżywiania
 • Zaburzenia związane ze stresem
 • Zaburzenia seksualne
 • Dysforia płciowa
 • Problemy zawodowe
 • Kryzys w związku
 • Blokady rozwojowe
 • Pragnienie indywidualnego rozwoju
 • Zaburzenia emocjonalne