Pracownia Psychoterapii i Rozwoju

Przemysław Traczyński

Pracownia

Dlaczego z wielu dostępnych na rynku miejsc warto wybrać Pracownię Przymierze?

Perspektywę i widnokrąg dla udzielenia – a przynajmniej poszukiwania – odpowiedzi można by nakreślić bardzo daleko i bardzo szeroko, uwzględniając, iż po każdym pytaniu, a niezależnie od rozstrzygnięcia, można pójść dalej i dalej, stawiając kolejne, aż stanęlibyśmy na granicy nieprzeniknionego (inaczej niż poprzez wiarę) metafizycznego pytania, które w XVIII w. sformułował Leibniz: dlaczego istnieje raczej coś niż nic? Jeżeli cofniemy się i pozostaniemy na gruncie antropologii i psychologii, to staniemy naprzeciw prostszego, zdawać się może, pytania bądź zagadnienia: w jaki sposób w ogóle podejmujemy decyzję i dokonujemy wyboru?

Jeżeli zawrócimy, a tło rozważań uczynimy nieskończenie mniejszym – na miarę świata, w którym żyjemy i którym się dzielimy – wówczas odpowiedzi byłyby proporcjonalnie niewielkiej wagi. Ot, dajmy na to: ponieważ Przymierze to miejsce z duszą i sercem, wyjątkowe, stworzone przez grono serdecznych ludzi, z pomocy i inspiracji których czerpałem tworząc je, a z których wszyscy zasługują na podziękowanie i wielką wdzięczność, gdyż praca i powstałe dzieło jest i służy na pożytek wszystkim, którzy tutaj zawitają. A ponieważ miejsc wszelakich jest nieprzebrana ilość, zatem to, co niepowtarzalne i wyjątkowe, jest niczym Przymierze. I ponieważ ja jestem jeden. I Ty – jesteś jedna, jesteś jeden.

Ponieważ w swojej najgłębszej istocie Przymierze zawiera obustronną powinność. Podczas gdy wielu nie kieruje się tym, co być powinno, tylko czymś zgoła innym – nad czym można ubolewać – a tutaj to robi różnicę, czyniąc ją w rzeczy samej sine qua non. Spotkanie w duchu przymierza zakłada odpowiedzialność dzielenia emocjonalnej podróży jednostki, osoby, pacjenta w jego drodze do zrozumienia i przemienienia – wyleczenia – siebie. Nie psychoterapeuta leczy pacjenta, tylko pacjent leczy samego siebie poprzez leczącą relację z psychoterapeutą.

Zapraszam do Pracowni w Krakowie, a osoby nie mające możliwości kontaktu bezpośredniego na sesje online.